طراحی سایت

اخبار و رویدادها

30
بیمه بالغ بر 244 هزار هکتار از باغات و مراتع و بیش از 12 میلیون راس انواع دام و طیور در بانک کشاورزی استان سمنان

در6 ماهه نخست سال زراعی 95-96 قریب به  6777 هکتار از باغات ،238000هکتار از مراتع ،77000 راس انواع دام و 12 میلیون قطعه طیور در استان سمنان تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان سمنان ،تعداد  10631 بیمه گزار محصولات خود را تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی استان قراردادند.

کد خبر: 13025