طراحی سایت

اخبار و رویدادها

30
پرداخت 384میلیارد ریال تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی توسط بانک کشاورزی استان کردستان در سال 95

شعب بانک کشاورزی در استان کردستان در سال 95    مبلغ 356 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان از محل منابع صندوق توسعه ملی پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کردستان این میزان تسهیلات به  2224نفر متقاضی پرداخت شده است. 

کد خبر: 13026