طراحی سایت

اخبار و رویدادها

30
بیمه بیش از 21 هزار هکتار از اراضی زراعی در بانک کشاورزی استان سمنان

در شش ماهه اول سال زراعی 96-95 بیش از  21هزار هکتار از اراضی زراعی در استان سمنان زیر پوشش بیمه قرار گرفتند

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان سمنان در سال زراعی 96-95 در استان سمنان 3905بیمه گذار 21000 هکتار از اراضی زراعی خود را تحت پوشش بیمه قراردادند که گندم با مساحت17871هکتاربیشترین سطح بیمه شده  را به خود اختصاص داد  .

کد خبر: 13029