طراحی سایت

اخبار و رویدادها

30
تمدید بیش از 84 میلیارد ریال بدهی کشاورزان و دامداران در بانک کشاورزی استان سمنان

دراجرای ماده 2 تبصره 35 قانون اصلاح بودجه سال95 بالغ بر 84 میلیارد و 988 میلیون ریال از تسهیلات کشاورزان ودامداران  استان سمنان تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان سمنان ، در اجرای ماده 2 تبصره 35 قانون اصلاح بودجه سال 95 ، شعب بانک کشاورزی استان سمنان 84 میلیارد ریال معادل 95 درصد از بودجه تخصیص داده شده را برای تمدید بدهی 2717 نفر از کشاورزان و دامداران استان مصرف کردند.

کد خبر: 13031