طراحی سایت

اخبار و رویدادها

22
پرداخت 207میلیاردریال تسهیلات آبیاری تحت فشار توسط بانک کشاورزی استان مرکزی

شعب بانک کشاورزی دراستان مرکزی طی 2 ماهه سال جاری مبلغ 207 میلیارد ریال تسهیلات آبیاری تحت فشار به متقاضیان پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی دراستان مرکزی ، با پرداخت این تسهیلات 2736 هکتار از اراضی کشاورزی  استان مرکزی تحت پوشش سیستم آبیاری تحت فشار قرار گرفت و زمینه اشتغال مستقیم برای 472 نفر فراهم شد 0

 

کد خبر: 13350