طراحی سایت

اخبار و رویدادها

29
پرداخت 16 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج توسط بانک کشاورزی استان سمنان

شعب بانک کشاورزی در استان سمنان  در سال جاری بیش از 16 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان سمنان این میزان تسهیلات به 148 نفر متقاضی پرداخت شد.

کد خبر: 13355