طراحی سایت

اخبار و رویدادها

29
پرداخت 35 میلیارد ریال تسهیلات آبیاری تحت فشار دربانک کشاورزی استان سمنان

شعب  بانک کشاورزی استان سمنان مبلغ 35میلیارد ریال تسهیلات آبیاری تحت فشار پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان سمنان این میزان تسهیلات به تعداد 351نفر از متقاضیان پرداخت شد.

کد خبر: 13356