طراحی سایت

اخبار و رویدادها

29
پرداخت بالغ بر 26 میلیارد ریال تسهیلات عشایر کوچنده توسط بانک کشاورزی استان سمنان

شعب بانک کشاورزی استان سمنان ، مبلغ 26میلیارد و 940میلیون  ریال تسهیلات جبران خسارت ناشی از خشکسالی عشایر کوچنده پرداخت کردند  .

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان سمنان ، این میزان تسهیلات به تعداد 400فقره پرداخت شده است 

کد خبر: 13357