طراحی سایت

اخبار و رویدادها

18
جذب بیش از 14 هزار مشتری فعال همراه بانک در شعب بانک کشاورزی لرستان

شعب بانک کشاورزی در استان لرستان بیش 14 هزار مشتری فعال در زمینه خدمات همراه بانک راجذب کرده اند.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان به طور میانگین هر یک از شعب استان تعداد 300 مشتری فعال در زمینه همراه بانک دارند که برای افزایش این تعداد برنامه هایی در دست انجام است .

کد خبر: 13513