طراحی سایت

اخبار و رویدادها

18
پرداخت 9300 میلیاردریال تسهيلات کشاورزی توسط بانك كشاورزي مدیریت تهران بزرگ

شعب بانک کشاورزی در تهران بزرگ تا پایان تیر ماه سال جاری مبلغ 9326میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان زیربخش کشاورزی پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومي مديريت امور شعب تهران بزرگ،این میزان تسهیلات حدود 86درصد از کل تسهیلات پرداختی در این مدیریت را شامل می شود.

کد خبر: 13515