طراحی سایت

اخبار و رویدادها

18
چهارسال تدبیر و امید در بانک کشاورزی – 9 / استقرار نظام شایسته سالاری با برگزاری 174 فراخوان و مصاحبه برای تصدی پست های مدیریتی در بانک کشاورزی

بانک کشاورزی در پیروی از سیاست های دولت تدبیر و امید برای تحقق نظام شایسته سالاری ، طی چهارسال فعالیت دولت یازدهم 174 فراخوان و جلسه مصاحبه به منظور انتخاب افراد اصلح برای تصدی مشاغل و پست های مدیریتی برگزار کرد که بالغ بر 73 درصد از این اقدامات در سال های 94 و 95 و برپایه برنامه های مدیریتی دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در حوزه سرمایه انسانی صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی ، در اجرای سیاست برقراری نظام شایسته سالاری در تعیین مدیران و بهره گیری حداکثری از ظرفیت منابع انسانی در بانک کشاورزی و در اجرای برنامه های این بانک در حوزه سرمایه انسانی از سال 1392 تا پایان تیرماه 1396 تعداد 174 فراخوان وجلسه مصاحبه  باهدف  انتخاب افراد اصلح  برای تصدی 101 پست مدیریتی در مدیریت استان ها و 55 پست مدیریتی در ادارات مرکزی برگزار شده است .

بر اساس این گزارش، بیش از 73 درصد از فراخوان های برگزار شده در سال های 94 و95 بوده است که بیانگر تاکید مدیران ارشد بانک کشاورزی در سال های اخیر  بر اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید و برنامه های اقتصاد مقاومتی در حوزه سرمایه انسانی است.

این گزارش می افزاید با برگزاری این تعداد فراخوان و پس از تشکیل جلسات مصاحبه و بررسی های کارشناسی، 19 رئیس شعبه، 90 معاون مدیریت شعب بانک ، 11 مدیر ستادی، 48 معاون ادارت مرکزی و 7 رئیس اداره کل در بانک کشاورزی تعیین و مشغول به کار شده اند.

 

 

 

 

گروه خبر: روابط عمومی
کد خبر: 13518