طراحی سایت

اخبار و رویدادها

20
مصاحبه مدير شعب بانك كشاورزي استان هرمزگان با صداو سيماي مركز خليج فارس و رسانه هاي محلي

پيرو تمديد ابلاغ دستورالعمل اجرائي بند و تبصره 16 قانون بودجه سال 1396 از سوي بانك مركزي در خصوص بخشودگي سود و جرائم تسهيلات كمتر از يك ميليارد ريال ،‌ مدير شعب بانك كشاورزي استان هرمزگان با جرايد محلي و صدا و سيماي مركز خليج فارس نشست و گفتگو كرد.

به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان هرمزگان، مدير شعب بانك در اين استان ضمن مصاحبه با صدا و سيماي مركز خليج فارس و رسانه هاي محلي گفت : تعداد 27 هزار نفر از بدهكاران بانك كشاورزي هرمزگان مشمول اين طرح هستندكه در صورت تسويه بدهي خود ، سود و جرائم تأخير تأديه اين بدهي ها توسط بانك بخشوده خواهد شد و اعتباري بالغ بر 162 ميليارد ريال به استان هرمزگان تخصيص يافته است.

 

 

 

                                                           

 

کد خبر: 13664