طراحی سایت

اخبار و رویدادها

21
پرداخت 50 میلیارد ریال تسهیلات خرید تراکتور در شعب بانک کشاورزی استان لرستان

شعب بانک کشاورزی استان لرستان از آغاز سال 96 تا کنون مبلغ 50 میلیارد ریال تسهیلات خرید تراکتور به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی استان پرداخت کردند .

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، با پرداخت این میزان تسهیلات ، تعداد 87 دستگاه تراکتور به بخش مکانیزاسیون استان افزوده شد .

 

کد خبر: 13665