طراحی سایت

اخبار و رویدادها

21
پرداخت بیش از 11 میلیارد ریال تسهیلات خرید ادوات کشاورزی در شعب بانک کشاورزی استان لرستان

شعب بانک کشاورزی استان لرستان از آغاز سال 96 تا کنون مبلغ 11 میلیارد ریال تسهیلات خرید ادوات و دنباله بندهای کشاورزی به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی استان پرداخت کردند .

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، با پرداخت این میزان تسهیلات تعداد 164 دستگاه انواع ادوات و دنباله بندهای کشاورزی در اختیار کشاورزان استان لرستان قرار گرفت.

کد خبر: 13666