طراحی سایت

اخبار و رویدادها

21
پرداخت 7 میلیارد ریال تسهیلات خرید کمباین در شعب بانک کشاورزی استان لرستان

شعب بانک کشاورزی استان لرستان از آغاز سال 96 تا کنون مبلغ 7 میلیارد ریال تسهیلات خرید کمباین به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی استان پرداخت کردند .

 به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، با پرداخت این میزان تسهیلات ، تعداد 8 دستگاه کمباین به بخش مکانیزاسیون استان لرستان افزوده شده است. 

کد خبر: 13673