پرداخت 31 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی توسط بانک کشاورزی استان البرز

 شعب بانک کشاورزی استان البرز در 6ماه نخست سال جاری بیش از  31میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت کردند.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز این میزان تسهیلات از محل منابع داخلی و برای  خرید تراکتور ، اداوات و ماشین آلات کشاورزی در زیربخش های زراعت و باغبانی پرداخت شد.