پرداخت 265 میلیارد ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط بانک کشاورزی استان بوشهر

شعب بانک کشاورزی استان بوشهرطی شش ماهه اول سال 96 ، مبلغ  265 میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت کردند .

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ،این میزان تسهیلات به تعداد 40 فقره  به متقاضیان پرداخت شده  است .