پرداخت 3102 میلیارد ریال تسهیلات طی شش ماهه اول سال جاری توسط بانک کشاورزی استان گیلان

شعب بانک کشاورزی در استان گیلان  طی 6 ماهه نخست سال جاری 3102میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان زیربخش های کشاورزی  پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان گیلان ، این میزان تسهیلات به 17723 نفر متقاضی در زیر بخش های مختلف کشاورزی  پرداخت شد.

شایان ذکر است این میزان تسهیلات از نظر مبلغ نسبت به مدت مشابه سال قیل بیش از 57 درصد و از نظر تعداد بیش از 33 درصد رشد داشته است .