پرداخت بیش از 23 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون در شش ماهه اول سال 96 در بانک کشاورزی استان بوشهر

شعب بانک کشاورزی استان بوشهرطی شش ماهه اول سال 96 ، مبلغ  23 میلیارد و 111 میلیون ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی  پرداخت کردند  .

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ،این میزان تسهیلات به تعداد 49 فقره  به متقاضیان زیر بخش های مکانیزاسیون پرداخت شده است .