طراحی سایت

اخبار و رویدادها

16
پرداخت بیش از 23 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون در شش ماهه اول سال 96 در بانک کشاورزی استان بوشهر

شعب بانک کشاورزی استان بوشهرطی شش ماهه اول سال 96 ، مبلغ  23 میلیارد و 111 میلیون ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی  پرداخت کردند  .

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ،این میزان تسهیلات به تعداد 49 فقره  به متقاضیان زیر بخش های مکانیزاسیون پرداخت شده است .

کد خبر: 13751