برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه صندوق رفاه و تامین آتیه بانک کشاورزی

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه صندوق رفاه و تامین آتیه بانک کشاورزی

مجمع عمومی عادی سالانه صندوق رفاه و تامین آتیه بانک کشاورزی روز چهارشنبه 19 مهر با حضور مسعود شریفات عضو هیات مدیره بانک کشاورزی برگزار و طی آن، ضمن تایید صورت های مالی منتهی به پایان سال 1395، بازرس مستقل و حسابرس قانونی صندوق برای سال 1396 انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، در این مجمع که با حضور دکتر مسعود شریفات عضو هیات مدیره بانک کشاورزی، داریوش ذلقی مدیرعامل صندوق، اعضای هیات مدیره صندوق ، حسابرسان مستقل ، بازرسان قانونی و سایر اعضا تشکیل شد، گزارش بررسی صورت های مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت در سال 1395 توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی، منطبق بر استانداردهای حسابداری اعلام و مورد تجلیل و تایید قرار گفت.

شایان ذکر است قرائت گزارش عملکرد صندوق، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق برای سال مالی منتهی به پایان اسفند 1396 از دیگر تصمیمات این مجمع بود.

عکسهای مرتبط