پرداخت ضربتی روزانه 933 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط بانک کشاورزی

بانک کشاورزی در اجرای طرح ضربتی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از ابتدای مرداد تاکنون روزانه بیش از 930 فقره تسهیلات به واجدان شرایط پرداخت کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، از ابتدای مرداد تا  روز 19 مهر در اجرای طرح ضربتی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ، بیش از 62500 فقره تسهیلات جمعا به مبلغ 6200 میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده که بر این اساس روزانه بیش از 930 نفر از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بانک کشاورزی بهره مند شده اند.

شایان ذکر است اولویت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج با استان های محروم و کمتر برخوردار بوده است.