بانک کشاورزی طرح «بانوی ایرانی» را اجرا می کند

بانک کشاورزی طرح «بانوی ایرانی» را اجرا می کند

بانک کشاورزی با هدف فراهم کردن زمینه مشارکت بانوان در فعالیت‌های اقتصادی و اجرای مسئولیت های اجتماعی خود، طرح «بانوی ایرانی» را اجرا می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، با اجرای این طرح که گسترش اشتغال و ایجاد فرصت های مستقل برای بانوان، کمک به اقشار آسیب پذیر، فقرزدایی زنان، آشنایی زنان شهری و روستایی با فعالیت‌های بانکی از دیگر اهداف آن است، شرایط جدیدی برای بانک پذیری زنان کشور فراهم می شود.

بر اساس این گزارش، همه بانوان با مراجعه به شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور می توانند ضمن افتتاح «حساب سپرده سرمایه گذاری (1%) بانوی ایرانی» از مزایای این حساب که شامل دریافت تسهیلات مرابحه با نرخ سود ویژه است ( به شرح جدول ذیل) بهره مند شوند.

شایان ذکر است بانک کشاورزی بیش از این نیز طرح های ویژه بانوان را در قالب طرح های چهارگانه ایران دخت، دختران آفتاب، ایران بانو و مهر ایران اجرا کرده بود.

ردیف

مدت سپرده گذاری

نسبت وام به سپرده

مدت بازپرداخت

نرخ تسهیلات

1

یک ماه

 50 درصد مبلغ سپرده گذاری

6 ماهه

18%

2

چهار ماه

70 درصد مبلغ سپرده گذاری

12 ماهه

14%

3

چهار ماه

50 درصد مبلغ سپرده گذاری

24 ماهه

14%

4

چهار ماه

85 درصد مبلغ سپرده گذاری

12 ماهه

15%

 

  

 

 

 

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت