پرداخت بیش از 446 میلیارد تسهیلات دام و طیورتوسط بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی

شعب بانک کشاورزی  استان آذربایجان شرقی در شش ماهه سال جاری بالغ بر446 میلیارد ریال برای اجرای طرح های دام وطیور وصنایع وابسته پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی براساس این گزارش ،تسهیلات فوق درقالب 2557فقره تسهیلات خرد وکلان وسرمایه درگردش  با بازپرداخت بلندمدت وکوتاه مدت پرداخت شد.

 

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت