طراحی سایت

اخبار و رویدادها

23
پرداخت بیش از 446 ميليارد تسهیلات دام و طیورتوسط بانك كشاورزي استان آذربايجان شرقي

شعب بانك كشاورزي  استان آذربايجان شرقي در شش ماهه سال جاري بالغ بر446 ميليارد ريال براي اجرای طرح هاي دام وطيور وصنايع وابسته پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومي مدیریت شعب بانك كشاورزي استان آذربايجان شرقي براساس اين گزارش ،تسهيلات فوق درقالب 2557فقره تسهيلات خرد وكلان وسرمايه درگردش  با بازپرداخت بلندمدت وكوتاه مدت پرداخت شد.

 

کد خبر: 13903