پرداخت بیش از 382 میلیارد ریال تسهیلات در زیربخش صنایع تبدیلی به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک کشاورزی استان مازندران

شعب بانک کشاورزی در استان مازندران، از ابتدای سال 1396،  مبلغ 382 میلیارد و 40میلیون ریال تسهیلات به متقاضیان زیربخش صنایع تبدیلی پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مازندران، این میزان تسهیلات به 675 نفرمتقاضی پرداخت شد.

 

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت