طراحی سایت

اخبار و رویدادها

23
پرداخت بیش از 382 میلیارد ریال تسهیلات در زیربخش صنایع تبدیلی به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک کشاورزی استان مازندران

شعب بانک کشاورزي در استان مازندران، از ابتدای سال 1396،  مبلغ 382 میلیارد و 40میلیون ریال تسهیلات به متقاضیان زیربخش صنایع تبدیلی پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مازندران، این میزان تسهيلات به 675 نفرمتقاضی پرداخت شد.

 

کد خبر: 13905