پرداخت بیش از 550میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط بانک کشاورزی استان مازندران

شعب بانک کشاورزی استان مازندران، از ابتدای سال 1396 ، مبلغ 550 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی دراستان مازندران ، این میزان تسهیلات به 5227  نفر متقاضی پرداخت شد.

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت