پرداخت بیش از80 میلیارد ریال تسهیلات تامین مالی به بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی و زودبازده توسط بانک کشاورزی استان مازندران

شعب بانک کشاورزی استان مازندران، از ابتدای سال 1396، مبلغ 80 میلیارد و 635میلیون ریال تسهیلات تامین مالی به بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی وزودبازده پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی دراستان مازندران، این میزان تسهیلات به 48 نفر از واجدان شرایط پرداخت شده است.

 

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت