پرداخت 1050 میلیارد ریال تسهیلات کشاورزی توسط بانک کشاورزی خراسان شمالی

  شعب بانک کشاورزی در خراسان شمالی تا پایان مهرماه سال جاری مبلغ1050میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان زیربخش های کشاورزی پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان شمالی، این میزان تسهیلات بیش 51 درصد از کل تسهیلات پرداختی در این مدیریت را شامل می شود.

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت