رشد 96 درصدی صدور انواع ضمانتنامه بانکی در شعب بانک کشاورزی تهران بزرگ

شعب بانک کشاورزی در تهران بزرگ از ابتدای سال جاری تا  پایان آبان ماه، بیش از 2034میلیارد ریال ضمانتنامه بانکی به تعداد 1486فقره صادر کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی تهران بزرگ،میزان مبلغ ضمانتنامه های صادره در پایان آبان ماه سال جاری با رشد 96درصدی نسبت به پایان سال 95 جهشی مطلوب داشته است.

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت