بیش از8000 راس دام سبک و سنگین در بانک کشاورزی استان خراسان شمالی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند

در سال زراعی 96-1395 بیش از 80000 هزار راس دام سبک و سنگین در بانک کشاورزی استان خراسان شمالی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان شمالی، این میزان پوشش بیمه ای برای دام های 2500 نفر از  بیمه گذاران واحدهای دامی این استان  در برابر عوامل خطر تحت پوشش انجام شده است.

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت