طراحی سایت

پرداخت 57 میلیارد ريال تسهيلات افزايش توليد آبزيان پرورشي توسط بانك كشاورزي خوزستان

به منظور حمايت از طرح هاي آبزي پروري، شعب بانك كشاورزي در استان خوزستان طي مقطع شش ماهه نخست سال جاری 57 میلیارد ريال تسهيلات يارانه دار طرح هاي افزايش توليد آبزيان پرورشي پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومي مدیریت شعب بانك كشاورزي استان خوزستان اين ميزان تسهیلات به72  نفر از متقاضيان در اين استان پرداخت شد.

فريبا خرمي امتیاز به خبر :