طراحی سایت

افتتاح مرغداری 30هزار قطعه ای با حمایت بانک کشاورزی در خرمشهر

بااستفاده ازتسهيلات بانك كشاورزي شرکت مرغداری توسعه آفرینان خرمشهر با ظرفیت 30هزار قطعه دراستان خوزستان به بهره برداري رسيد.

به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي دراستان خوزستان مبلغ  10میلیارد ريال ازهزينه هاي راه اندازي اين واحدتوليدي توسط اين بانك وازمحل اعتبارات صندوق توسعه ملي و منابع داخلی تامين وپرداخت شد.

فريبا خرمي امتیاز به خبر :