پرداخت بیش از 175 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج طی 9 ماهه سال 96 توسط شعب بانک کشاورزی استان قزوین

شعب بانک کشاورزی استان قزوین در نه ماهه سال جاری ، بیش از 175  میلیارد ریال تسهیلات ازدواج پرداخت کردند.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین این میزان تسهیلات به 2498 نفر از جوانان قزوینی پرداخت شده است. 

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت