پرداخت 83میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی توسط بانک کشاورزی استان البرز

 شعب بانک کشاورزی استان البرز در پایان آذر ماه 96 بیش از83 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز این میزان تسهیلات از محل منابع داخلی و برای  خرید تراکتور ، اداوات و ماشین آلات کشاورزی در زیربخش های زراعت و باغبانی پرداخت شد..

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت