صدور بیش از 57میلیارد ریال ضمانت نامه توسط شعب بانک کشاورزی استان سمنان

شعب بانک کشاورزی استان سمنان از ابتدای سال جاری تا کنون مبلغ 57 میلیارد و 397 میلیون ریال ضمانت نامه برای مشتریان و پیمانکاران بخش های مختلف اقتصادی صادر کردند .

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان سمنان ،این میزان ضمانت نامه برای تعداد 135 نفر از مشتریان ، متقاضیان و پیمانکاران بخش های مختلف اقتصادی صادر شده است .

تغییر قالب
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت