رشد 343 درصدی عملکرد ارزی بانک کشاورزی استان زنجان

شعب بانک کشاورزی در استان زنجان طی9 ماهه سال جاری 5752 هزاردلار امریکا برای متقاضیان زیربخش های کشاورزی  حواله ارزی صادر کردند .

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان زنجان  این میزان حواله صادره تاپایان آذرماه سال جاری 153درصد از برنامه تعهدی ماهانه و115درصد از کل برنامه تعهدی استان تحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل 343 درصد رشد را نشان می دهد .

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت