کسب رتبه دوم پرداخت تسهیلات کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی توسط بانک کشاورزی استان زنجان

مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان زنجان درششمین جلسه کارگروه مشترک اشتغال استان  موفق به کسب رتبه دوم  در پرداخت تسهیلات اعتبار بند د تبصره 16 شد. 

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان زنجان،  براساس ارزیابی جلسه کارگروه مشترک اشتغال که باحضور استاندار تشکیل شد،  مدیریت شعب بانک کشاورزی این استان در پرداخت تسهیلات کمیته امداد امام خمینی (ره )وتسهیلات سازمان بهزیستی از محل اعتبار بند "د"تبصره16  رتبه دوم را کسب کرد.

قالب دلخواه شما