قدردانی فرماندار شهرستان خور و بیابانک از بانک کشاورزی

فرماندار شهرستان خور و بیابانک طی نامه ای از اقدامات بانک کشاورزی و کسب مقام نخست در طرح تکریم ارباب رجوع  قدردانی و تجلیل کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان ، علی استوار فرماندار شهرستان خور و بیابانک طی نامه ای عملکرد بانک کشاورزی در زمینه طرح تکریم مشتریان را ستود و عنوان کرد: « تلاش و اهتمام ارزنده و مستمر بانک کشاورزی در امر اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در سال 96 را ارج نهاده و از همکاری شما صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم.»

قالب دلخواه شما