پرداخت بیش از 254 میلیارد ریال تسهیلات مرابحه در شعب بانک کشاورزی استان بوشهر

شعب بانک کشاورزی استان بوشهر تا پایان بهمن  ماه 96   مبلغ 254 میلیارد و 115 میلیون ریال تسهیلات مرابحه پرداخت کردند .

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ،این میزان تسهیلات در راستای پاسخگویی به نیازهای مخاطبان به تعداد 1697  نفر از مشتریان بانک پرداخت شد .

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت