پرداخت 1679 میلیارد ریال تسهیلات به بنگا ه های کوچک و متوسط اقتصادی توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

شعب بانک کشاورزی استان اصفهان تا پایان بهمن ماه سال جاری مبلغ یک هزار و 679 میلیارد ریال تسهیلات از اعتبارات بنگاه های کوچک و متوسط به متقاضیان پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان این میزان تسهیلات به تعداد 357 نفر متقاضی پرداخت شده است.

این گزارش می افزاید در حال حاضر در این بخش استان اصفهان از لحاظ تعداد تسهیلات پرداختی و میزان پرداخت رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت