پرداخت بیش از 21میلیارد ریال تسهیلات طرح خود اشتغالی توسط بانک کشاورزی استان قم

شعب بانک کشاورزی استان قم ازابتدای سال 1396 تا پانزدهم اسفند ماه سال جاری بیش از 21میلیارد ریال تسهیلات خود اشتغالی به متقاضیان پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قم ، تسهیلات  فوق الذکرطی مدت موصوف به 110نفر از معرفی شدگان ازسوی سازمان های ذیریط نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) ،سازمان بهزیستی وسازمان بنیاد شهید وامورایثارگران ، برای ایجاد اشتغال وکارآفرینی پرداخت شده است .

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت