پرداخت بیش از 349 میلیارد ریال تسهیلات زیر بخش پرورش طیور توسط بانک کشاورزی استان بوشهر

شعب بانک کشاورزی استان بوشهر از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن  ماه 96  مبلغ 349 میلیارد و 72 میلیون ریال تسهیلات زیر بخش پرورش طیور پرداخت کردند .

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ،این میزان تسهیلات به تعداد 188نفر از متقاضیان پرداخت شده است .

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت