پرداخت 1002 میلیارد ریال غرامت به خسارت دیدگان استان کرمان توسط بانک کشاورزی

بانک کشاورزی در سال زراعی 96-95، بالغ بر 1002 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان و فعالان دام و طیور در استان کرمان پرداخت کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب  بانک کشاورزی شمال استان کرمان ، این میزان غرامت به 63380 نفر از خسارت دیدگان در بخش های دام ، طیور و محصولات باغی و زراعی  پرداخت شد.

این گزارش می افزاید بانک کشاورزی شمال استان کرمان با پرداخت 955 میلیارد ریال غرامت به 52161 نفر بیمه گذار در بخش باغات مقام اول کشور و با پرداخت 25 میلیارد ریال به 5386 نفر در بخش دام، مقام دوم کشور را کسب کرد.

 

قالب دلخواه شما