پرداخت بیش از 15 میلیارد ریال تسهیلات گلخانه ای توسط بانک کشاورزی استان سمنان

مدیریت بانک کشاورزی استان سمنان  15  میلیارد و400 میلیون ریال تسهیلات برای حمایت از طرح های گلخانه ای به  گلخانه داران این استان پرداخت کرد  .

 به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان سمنان ، تسهیلات پرداخت شده برای توسعه کشت های گلخانه ای منجر به احداث و توسعه بیش از 15 هکتار گلخانه در سطح استان سمنان شد که در راستای حمایت از بخش کشاورزی و عمل به سیاست های تدوین شده در این بخش بوده است.

قالب دلخواه شما