بخشودگی بیش از 16میلیارد ریال جرایم دیرکرد کشاورزان توسط بانک کشاورزی استان البرز

بانک کشاورزی  استان البرز در سال 1396بیش از 16میلیارد و هفتصد میلیون ریال از بدهی کشاورزان استان را مورد بخشودگی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز ، این مبلغ بخشودگی مربوط به 652 فقره پرونده تسهیلاتی بوده است .

 

 

قالب دلخواه شما