جذب 1753 میلیارد ریال اعتبار بخشودگی بند "و" تبصره 16 قانون بودجه سال 96 توسط بانک کشاورزی استان هرمزگان

شعب بانک کشاورزی در استان هرمزگان در اجرای مفاد ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 35 قانون بودجه و کمک به بخش کشاورزی در سال 96 مبلغ 850  میلیارد ریال اعتبار بخشودگی بند و تبصره 16 قانون بودجه سال 96 را از محل یارانه دولت جذب کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان هرمزگان، این میزان اعتبار به بیش از 8200 پرونده تسهیلات معوق  متقاضیان تخصیص داده و به تسویه بیش از 1700 میلیارد ریال بدهی منجر شد.

 

قالب دلخواه شما