طراحی سایت

جذب 1753 ميليارد ريال اعتبار بخشودگی بند "و" تبصره 16 قانون بودجه سال 96 توسط بانك كشاورزي استان هرمزگان

شعب بانک کشاورزی در استان هرمزگان در اجراي مفاد ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 35 قانون بودجه و كمك به بخش كشاورزي در سال 96 مبلغ 850  میلیارد ریال اعتبار بخشودگی بند و تبصره 16 قانون بودجه سال 96 را از محل يارانه دولت جذب كردند.

به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي در استان هرمزگان، این میزان اعتبار به بيش از 8200 پرونده تسهیلات معوق  متقاضیان تخصیص داده و به تسويه بيش از 1700 ميليارد ریال بدهی منجر شد.

 

فريبا خرمي امتیاز به خبر :