آبرسانی به 46 هزار هکتار اراضی زراعی دشت سیستان با عاملیت بانک کشاورزی

آبرسانی به 46 هزار هکتار اراضی زراعی دشت سیستان با عاملیت بانک کشاورزی

پروژه آبرسانی با لوله به 46 هزار هکتار اراضی زراعی دشت سیستان از مبدا چاه نیمه های سیستان با عاملیت بانک کشاورزی در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، اعتبار تخصیصی از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای اجرای این طرح 850 میلیون دلار است و از سال 1393 تا کنون 570 میلیون دلار معادل بیش از 18000 میلیارد ریال با عاملیت بانک کشاورزی پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش، این پروژه به دستور مقام معظم رهبری و تاکید دولت، با هدف تامین آب دشت سیستان از راه بهره وری هوشمندانه و بهینه از منابع، حفظ و تثبیت اکوسیستم طبیعی و انسانی دشت سیستان،  احیای کشاورزی این منطقه، اشتغالزایی پایدار  و کاهش نرخ مهاجرت،  با مدیریت و نظارت وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو و عاملیت بانک کشاورزی اجرا شده است .

شایان ذکر است سالانه ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب از چاه نیمه‌های سیستان تبخیر می‌شود و با اجرای این طرح ، هدر رفت آب از ۷۵ درصد به کمتر از پنج درصد کاهش می یابد که در کنارتغییر الگوی کشت و کاهش میزان مصرف آب، تولید در منطقه سیستان سه برابر افزایش  یافته و ۱۰۰ هزار شغل پایدار ایجاد می‌شود .

قالب دلخواه شما