برگزاری دوره آموزشی ارتقای کیفیت معاملات در بانک کشاورزی

برگزاری دوره آموزشی ارتقای کیفیت معاملات در بانک کشاورزی

تعیین روش و مراحل برگزاری معاملات در سازمان های دولتی یکی از ضرورت هایی است که طبق قوانین وضع شده،بانک ها و موسسات اعتباری مشمول رعایت این قوانین هستند تا بر اساس آن نسبت به انجام معاملات خود اعم از مزایده،مناقصه و خرید اقدام کنند.از سوی دیگر استفاده از روش های نوین و ارتقای کیفیت معاملات از دیگر ضرورت هایی است که باید مورد توجه واحد های مربوطه قرار گیرد.

بر این اساس«دوره آموزشی ارتقای کیفیت معاملات دربانک کشاورزی» با هدف ارتقای دانش کارکنان برای بهبود کیفیت معاملات (مزایده،مناقصه، خرید) صبح روز سه شنبه نوزدهم تیرماه با حضور جمعی از مدیران و کارکنان حوزه های نظارت،بازرسی و حقوقی-مالی وپشتیبانی- آموزش و توسعه مهارت های این بانک در تهران برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، در نخستین روز از این دوره آموزش که تا 21 همین ماه ادامه خواهد داشت، قانون برگزاری مناقصات توسط نادر همایونی مدرس دانشگاه تشریح شد.

براساس این گزارش، سخنرانی دکتر رضا حسینی مدیر امور مالی و پشتیبانی ، دکتر محمد تقی جمشیدی رئیس اداره کل آموزش و توسعه مهارت های این بانک همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوع«خریدهای جرئی و متوسط از طریق سامانه ستاد» و « فرآیند برگزاری مناقصه در سامانه ستاد» از برنامه های نخستین روز این دوره آموزشی بود.

عکسهای مرتبط

قالب دلخواه شما