طراحی سایت

اخبار و رویدادها

27
پرداخت بیش از 4 هزار و 490 میلیارد ریال تسهیلات در ده ماهه نخست سال جاری توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

بیش از 4  هزار و 490 میلیارد ریال تسهیلات در ده ماهه نخست سال جاری توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی پرداخت شد.   

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، در راستای سیاست های کلی نظام اقتصادی ، این مدیریت طی 10 ماه نخست سال جاری ، تعداد 28 هزار و 249 فقره تسهیلات به مبلغ 4 هزار و 491 میلیارد ریال به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی پرداخت کرده است.

 

کد خبر: 9807