طراحی سایت

اخبار و رویدادها

27
‏‏ راه اندازی سردخانه 2000 تنی با مشارکت بانک کشاورزی استان خراسان شمالی

با استفاده از تسهيلات بانک کشاورزی، واحد سردخانه زیر صفر به ظرفیت دو هزار تن در سال در شهرک صنعتی شهرستان شیروان استان خراسان شمالی به بهره برداری رسيد .

به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان شمالی ، کل سرمايه اين طرح بالغ بر نه ميليارد ريال است که هشت  ميليارد ريال آن توسط تسهيلات بانک کشاورزی و از محل اعتبارات  صندوق توسعه ملی تامين شد.

اين گزارش مي افزايد: با راه اندازی اين طرح ، زمينه اشتغال 8 نفر به طور مستقيم فراهم شد.

 

 

کد خبر: 9808