طراحی سایت

اخبار و رویدادها

27
پرداخت بیش از 729 میلیارد ریال تسهیلات برای رفع موانع تولید توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

طی سال جاری بیش از 729میلیارد ریال تسهیلات برای رفع موانع تولید در استان خراسان جنوبی پرداخت شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط ، راه اندازی مجدد طرح های راکد و رفع موانع تولید ، بانک کشاورزی خراسان جنوبی  طی 10 ماهه نخست سال جاری ، تعداد 237 فقره تسهیلات به مبلغ 729 میلیارد و 981 میلیون ریال در قالب ستاد تسهیل پرداخت کرده است. 

کد خبر: 9811